Sonokristalna lampa

Ono što vredi znati o sonokristalnoj lampi

 

Duša sone lampe je kristal koji je iskopan iz Himalaja. Poreklo mu je starije od 250 miliona godina. Zemaljski život potiče iz praistorijskog mora i ovi kristali su sačuvali originalne sastojke tih mora.

 

Himalajska kristalnaso sadrži 84 vrste minerala, koje se u istom sastavu mogu pronaći i u ljudskoj krvi, suzama i plodnoj vodi. Dok su se praistorijska mora isušila, te soli koje su ostale su upijale u sebe snagu sunčeve svetlosti. Planine Himalaje su ove čiste snage milionima godina sačuvale i iskristalizovale.

 

Ljudi u Indiji i u Tibetu Himalaje poštuju kao sveto mesto. Dobrotvorna dejstva sonihkristala priznaje i savremena medicinska nauka. Sone lampe su verovatno najprirodniji i najzdraviji veštački svetlosni izvori.

Imaju takva specijalna isparenja koja su sposobna da leče alergična i astmatična oboljenja.

 

Sposoban je i da unušti elektrosmog. Električni aparati vazduh bombarduju pozitivnim ionima koji su štetni za ljudski organizam. Na žalost i dim duvana slično kvari ravnotežu elektriciteta vazduha. Prouzrokuje umor,poremećaj koncentracije i sna.

 

Kristali konstantno zrače negativne jone i sa time Vas čuvaju od elektrosmoga. Vi se sa tom energijom neprestano punite. Lampa od sonogkristala neutralizuje elektromagnetne rezonancije (TV, računar) i vazduh pozitivno napunjene prostorije.

 

Sona lampa od 2 – 3,5 kg je dovoljna za veličinu prostorije od oko 20 m2. U kristalima se objedinjuje snaga 250 miliona godina starog praistorijskog mora (izvor zemaljskog života), planine Himalaja, kristala i duhovna snaga. Osim svega su i predivne, dekorativne.

 

Primena sonokristalnih lampi:

 

  • Poremećaj koncentracije i sna – pored kreveta, u dečijoj sobi, kancelariji, prilikom učenja.
  • Elektrosmog – pored računara, televizora i svuda gde se nalaze električni aparati.
  • Prilokom masaže, meditacije, u sauni, infrakabini, u prostoriji gde se puši …

 

Pažnja!

 

Sone lampe se smeju koristiti isključivo u unutrašnjim prostorijama i treba ih čuvati od vlage. Prilikom čišćenja koristiti tek vlažnu, ali još bolje je suvu krpu.